Een IK-dag voor lotgenoten van seksueel misbruik. IK staat voor Innerlijk Kind
Een laagdrempelige dag met het ritueel bij het beeld, in de middag een gezamenlijke workshop om te verbinden, lekkere lunch en vooral ruimte om te ontmoeten met gelijkgestemden.
We lopen gezamenlijk op 5 minuten afstand naar het van Stolbergpark om daar stil te staan bij ons Innerlijk Kind.
Ook gaan we een steentje inmetselen aan de voet van het beeld -Het geschonden kind in mij- van Anne-lies van Rhenee.
1 juli in Amersfoort
Je kunt je hier aanmelden