Hanny Lynch

Hanny Lynch - Auteur - Taboedoorbreker - Lotgenotenverbinder

Hanny Lynch is sinds 2022 gepensioneerd.

Hanny Lynch was professioneel dromen analist en ervaringsdeskundige hulpverlener voor mensen met een trauma door seksueel misbruik.

De door haar opgetekende dromen lieten haar zien hoe zij als kind seksueel werd misbruikt door een familielid. Een waarheid die jarenlang heeft gesluimerd en die grote impact had op alle facetten van haar leven. Hierover schreef zij een boek ‘Als het hek van de dam is… over dromen en incest’.

Het publiceren van dit boek was succesvol en heeft geresulteerd in het schrijven van nog twee boeken over het onderwerp seksueel misbruik.

Hanny is nog steeds actief als taboedoorbreker op sociale media.

Ook is zij beschikbaar als ervaringsdeskundige voor lezingen over seksueel kindermisbruik.

Lees nu alvast de eerste 20 bladzijden.

Wil je alvast de eerste 20 bladzijden van “Ik hoor en zie je, mijn kind” lezen? Vul je naam en e-mail adres in en ontvang de gratis download link in je mailbox.

Ik ga dan akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de privacy policy en wil graag periodiek op de hoogte gehouden worden van activiteiten.

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!


Hanny Lynch www.hannylynch.nl
April 2018


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Hanny Lynch zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet


OVER ONS
Hanny Lynch heeft de volgende website: hannylynch.nl

Hanny Lynch
Steur 36
2986 SH Ridderkerk
www.hannylynch.nl
tel: 0180426836
mail:info@hannylynch.nl
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
● Voor- en achternaam
● e-mailadres
● Straat en huisnummer
● Postcode en woonplaats


MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
● Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

JOUW GEGEVENS OP DE WEBSITE
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.


Online bestellingen
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De enige gegevens die wij opslaan zijn:
● Voor – en achternaam
● Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
● Adres, postcode en woonplaats
● Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
● e-mailadres
● Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail.


Bestellingen
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je ontvangt de factuur per post met het product. De enige gegevens die wij opslaan zijn:
● Voor – en achternaam
● Adres, postcode en woonplaats
● Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
● e-mailadres
● Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging.BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
● Facebook
● YouTube
● LinkedIn
● Twitter


BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@hannylynch.nl


WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Privacy Policy
Ontvang download Link

Ik hoor en zie je, mijn kind

Hanny Lynch

Als je erachter komt dat jouw kind is misbruikt, kom je terecht in een rollercoaster. Je stuit op medeleven, onbegrip en beslissingen vanuit de hulpverlening, instanties en je omgeving. 15 hartverscheurende verhalen over onbegrip, onzekerheid, schuldgevoel, maar ook over het vechten als een leeuw voor hun kind. Het voorwoord is geschreven door Lisa Westerveld Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Omvang: 167 pagina’s
ISBN: 978 94 6365 481 4
Prijs: € 18,50
Uitgever: Elikser te Leeuwarden

Contact